October 6, 2021

Mới nhất

Những tảng đá thần kỳ: Biết nở hoa, đẻ trứng và khắc chữ

Trong tự nhiên có vô vàn chuyện thần kỳ mà khoa học ngày nay không thể giải thích được. Một trong số đó là những tảng đá nằm trong rừng sâu ở Trung Quốc. Có tảng đá biết đẻ trứng, có cái có thể nở hoa theo chu kỳ và đặc biệt là có tảng đá còn mang dòng chữ tiên tri.

lên đầu trang